Ühekordne toetus

18.01.16

Ühekordset toetust makstakse valla elanikele hädavajalike kulutuste katteks eelarveliste vahendite piisavuse korral põhjendatud avalduse alusel kuni 64 eurot aastas.

Toetuse saamiseks esitab taotleja avalduse. Otsustuse toetuse andmise või sellest keeldumise kohta teeb vallavalitsus. Toetus makstakse välja vallavalitsuse korralduse alusel;

Arvestamata piirmäära võib toetust maksta:
1) last hooldavale või teda kasvatavale perele lapse heaolu tagamiseks ja tema huvide kaitseks;
2) töövõimetuspensioni saajale tervise kaitseks;
3) kütte muretsemiseks majanduslikult vähekindlustatud ja mittetoimetulevatele peredele.

Erandkorras makstakse toetust kuni 16 eurot taotleja avalduse alusel sotsiaalnõuniku ettepanekul pearaamatupidaja nõusolekul ja vallavanema kinnitusega kassast.

Ühekordse toetuse avaldus

 

Toimetaja: MARGIT MITT