« Tagasi

UUE RAKVERE VALLA SÜNNIPÄEV ON 21. OKTOOBRIL

Sõmeru valla ja Rakvere valla ühinemisega seotud toimingud on jõudnud sinnamaale, kus uus omavalitsusüksus nimega Rakvere vald astub oma õigustesse.

Uue valla sünnipäevaks loetakse  valimiskomisjoni poolt volikogu liikmete registreerimise otsuse avalikustamisele järgnevat päeva ehk valimistulemuste väljakuulutamise päeva, milleks on tänavu 21. oktoober.

Valla valimiskomisjon kinnitas 20.10.2017 otsusega Rakvere valla volikogu liikmete nimekirja. Esimene volikogu istung kutsutakse kokku 25. oktoobril algusega kell 17 Sõmeru keskusehoones. Päevakorras on volikogu esimehe ja aseesimehe valimine ning vallavalitsuste tagasiastumispalvete ärakuulamine.

Töö ametiasutustes, Sõmeru Vallavalitsuses ja Rakvere Vallavalitsuses, jätkub senistes  asukohtades kuni käesoleva aasta lõpuni. Kõik vallamajades tehtavad toimingud jätkuvad vallaelanike jaoks endistel vastuvõtuaegadel.

Valla valimiskomisjon registreeris volikogu liikmed ja asendusliikmed 20.10.2017 koosolekul. 

Valimiskomisjoni otsused