15.04.16

VALLA OSALUS ÄRIÜHINGUTES

 

AS Rakvere Vesi

Tallinna 5a

44306 Rakvere

Tel 322 3317

E-post: info@rakvesi.ee

Registrikood 10268413

 

AS Rakvere Vesi omanikeks on 75,71 %ga Rakvere linn, 11,07 %ga Sõmeru vald ja 13,22 %ga Rakvere vald. Seltsi põhiülesandeks on osutada ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenuseid Rakvere linnas ja selle lähiümbruses. Vt teenuste hinnad. 

 

Juhatuse liige: Urmas Krikk

Nõukogu liikmed: Kert Karus, Viktor Häninen, Ülo Niisuke, Neeme-Jaak Paap, Aleksandr Holst

 

MITTETULUNDUSÜHINGUD

 

 

Lõuna põik 1

44316 Rakvere

Tel: 322 9013

E-post: haigla@rh.ee

Registrikood 80008381

 

MTÜ Partnerid

Vallikraavi 8

44306 Rakvere

Tel: 327 8268

E-post: info@mtupartnerid.eu

Registrikood: 80236604

 

MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus

Piira küla

Vinni vald

46607 Lääne-Virumaa

Tel: 622 6048

E-post: info@lvjk.ee

Registrikood: 80258178

 

Toimetaja: MARGIT MITT