RAKVERE VALLAVOLIKOGU

Vallikraavi 8

44306 Rakvere

tel. 327 8261

e-post: volikogu@rakverevald.ee

www.rakverevald.kovtp.ee 

 

Rakvere vallavolikogu esimees on Toomas Rajamäe, vallavolikogu aseesimees on Boriss Balõtšev.

 

Rakvere Vallavolikogu istungid on kõigile avalikud ja toimuvad üks kord kuus kolmapäeviti Rakvere vallamajas, kui ei ole teatatud teist toimumiskohta.
Vallavolikogu määrused on avaldatud Riigi Teatajas.

21.04.17

RAKVERE  VALLAVOLIKOGU  VIII  KOOSSEISU XXXXIV ISTUNGI PÄEVAKORD

26. APRILLIL 2017

 

1.     Preemia maksmine

2.     Valla elanike arvamuse väljaselgitamise andmete kinnitamine Rakvere valla ja Sõmeru valla ühendamise osas Haljala valla ja Vihula vallaga

3.     Rakvere valla sotsiaalhoolekandeteenuste osutamise tingimused ja kord

4.     Rakvere Vallavolikogu 26.05.2010 määruse nr 6 „Rakvere valla vara valitsemise kord" muutmine

5.     Informatsioon

·        Küladevahelised spordimängud

Toimetaja: MARGIT MITT